skip to Main Content

Informatieplicht voor bedrijven

Voor ruim 100.000 bedrijven is energie besparen verplicht volgens de Wet Milieubeheer. In geval uw onderneming meer verbruikt dan 50.000 Kwh en/of 25.000 m3 (of equivalent) dan heeft u een informatieplicht. U bent verplicht vóór 01 Juli 2019 aan genoemde informatieplicht te hebben voldaan. De overheid heeft hier uitstel in gegeven om toch alle bedrijven de gelegenheid te geven om zonder gevolgen alsnog de aanvraag in te dienen. Er zijn 19 bedrijfstakken gedefinieerd waarvoor deze informatieplicht geldt.

EED Energie Audit

De EED is een Europese richtlijn voor bedrijven. Niet alle bedrijven zijn verplicht een energie-audit uit te voeren. Voor de volgende ondernemingen geldt dat ze wel een EED moeten uitvoeren:

Bedrijven die 250 personen (250 fte) of meer werkzaam hebben, óf
Bedrijven met een jaaromzet van meer dan € 50 miljoen én daarnaast een jaarlijks balanstotaal hebben van meer dan € 43 miljoen.

Er zijn een aantal uitzonderingen voor bedrijven die op basis van bovenstaande eisen EED-plichtig zijn. Wanneer uw bedrijf bijvoorbeeld is toegetreden tot de MJA3 óf meedoet aan de CO2 prestatieladder systematiek, dan hoeft u mogelijk geen audit uit te voeren.

Wetswijziging bouwbesluit 2012

Per 1 januari 2018 gelden er normen voor de milieuprestatie bij de bouw van bestaande/nieuwe woningen en bedrijven van 100m2 of groter. Naast regels voor energiezuinigheid van gebouwen geldt dan ook een grenswaarde voor de milieueffecten van het materiaalgebruik in de bouw. Bij de berekening telt de hele cyclus van een product mee voor de milieubelasting. Van winning van de grondstof, productie en transport tot gebruik en sloop van het bouwwerk. Recycling en hergebruik tellen ook mee.

Service Loket

De overheid heeft een plan uitgewerkt, waardoor de beoogde CO2 reductie van 49% ten opzichte van 1990 in zicht dient te komen. Dit meerjarenplan gaat een grote invloed hebben op alle takken in het bedrijfsleven. Om de CO2 emissie binnen 10 jaar te halveren zijn vergaande maatregelen nodig. Stapsgewijs zal de overheid deze maatregelen introduceren, met alle gevolgen die daarbij komen kijken. Omdat wij zien dat ondernemers vooral goed zijn in het “ondernemen” en minder bezig zijn met randzaken, zoals duurzame maatregelen nemen en de fiscale aspecten die daarbij komen kijken hebben wij 2 pakketten opgesteld om de ondernemer hierin te ondersteunen.

Vraag nu vrijblijvend een offerte op maat aan

+31 (0) 20 209 1167